HOTLINE

(028) 66 57 32 49

Email

showroom@enpl.asia

Cốm kiều mạch dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên, nấu trong vòng 5 phút, không gluten