HOTLINE

(028) 66 57 32 49

Email

showroom@enpl.asia

Cốm yến mạch dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Nấu trong 4 phút. Tiết kệm thời gian.