HOTLINE

(028) 66 57 32 49

Email

showroom@enpl.asia

Mơ khô nguyên trái.

Nên rửa trước khi dùng.