HOTLINE

(028) 66 57 32 49

Email

showroom@enpl.asia

Mận khô nguyên trái không hạt.

Nên rửa trước khi dùng.