HOTLINE

(028) 66 57 32 49

Email

showroom@enpl.asia

Nước khoáng không ga hiệu Dauroff. Được đề xuất bởi kết luận №858 ngày 18.07.2011.”Viện nghiên cứu khoa học về điều dưỡng Pyatigorsk thuộc Cơ quan Liên bang về sức khoẻ và phát triển xã hội “
Khoáng hóa học là 0,25-0,5 g / l.
Độ cứng chung là 3.44 meq / l.
Thành phần ion cơ bản (mg / l):
Cation: Kali K +, natri Na + <50, Magnesium Mg2 + <25, Canxi Ca2 + – 40-120
Anion: Lưu huỳnh SO42 + <25, Clor Cl- <25, Hydro cacbonat HCO3- – 150-350
Giếng №79 / 1, chiều sâu 250 m, trên bờ phải