HOTLINE

(028) 66 57 32 49

Email

showroom@enpl.asia

Công ty “TATSPIRTPROM” đã tạo ra những sản phẩm tuyệt vời với tên gọi mang tính biểu tượng “truyền lời”.

Dòng Vodka “Russian value” là dòng chất lượng cao nhất và cam kết phù hợp truyền thống quốc gia. T

hành phần của vodka “RUSSIAN VALUE PREMIUM” bao gồm rượu hạt loại “Lux” và mạch nha yến mạch.

Chai 250 ml, 500ml